ANH VINHトレーニングおよび開発合資会社

scroll top
インタビュー 10/2019
icon_interview@2x.png
1000
候補
アプリケーション 10/2019
icon_donhang@2x.png
100
COMPANY
EXIT 10/2019
icon_xuatcanh@2x.png
100
練習+エンジニア
Phát triển kỹ năng 1
Sống và làm việc ngoài nước 0
Chia sẻ 0
Gương thành công 0
Vui để học 0

労働力輸出

Số 537, Quốc lộ 51, KP 3, Phường Long Bình Tân, Thành phố Biên Hoà, Đồng Nai

Tel: 02516556999

anhvinhgroup.sales@gmail.com

anhvinhgroup.sales@gmail.com

02516556999

Bản quyền 2019 thuộc CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN ANH VINH. Design by VTM
02516556999