vn us jp
scroll top
PHỎNG VẤN 01/2020
icon_interview@2x.png
500
ỨNG VIÊN
ĐƠN TUYỂN 01/2020
icon_donhang@2x.png
15
CÔNG TY
XUẤT CẢNH 01/2020
icon_xuatcanh@2x.png
200
THỰC TẬP SINH + KỸ SƯ

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN ANH VINH

Địa chỉ: 537 QL 51, KP3, P. Long Bình Tân, TP Biên hòa, T. Đồng Nai.

Điện thoại: (0251) 655 6999

Email: ird@lqd.edu.vn

ird@lqd.edu.vn

(0251) 655 6999

Bản quyền 2019 thuộc CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN ANH VINH. Design by VTM